Azerbaijani

Öresund Univestiteti Nəzdində Qafqaz Tədqiqat Mərkəzi

Mərkəzimiz Öresund regionunda Qafqazla bağlı Tədqiqatla məşğul olan ümumi akademik forumdur. O, özündə Öresund Regionunun müxtəlif kafedra və institutlarında Qafqaz haqqında tədris olunan siyasət, tarix, iqtisadiyyat, incəsənət, din, dillər və etnik əlaqələr kimi ixtisaslar üzrə geniş bilikləri birləşdirir.

an image

Son illər Qafqaz Regionu xəbərlərdə çox yer almış və regionun inkişafına maraq getdikcə artmaqdadır. Öresund Universiteti Nazdində Qafqaz Tədqiqat Mərkəzi tədris və araşdırma, həmkinin ətraf cəmiyyətlə əlaqə və məlumat üçün baza rolunu oynayır.

Öresund Universiteti Öresund boğazının hər iki sahilində yerləşən on dörd Danimarka və İsveç Universitetlərini özündə birləşdirir, və 140 000 tələbəni və 12 000-dən artıq tədqiqatçını əhatə edir. Qafqaz Tədqiqat Mərkəzi aşağıda göstərilən Universitetlərdəki tədqiqatçılarla əməkdaşlıq edir: