Swedish

Centrum för Kaukasusstudier 
vid Øresundsuniversitetet

an imageCentret är ett gemensamt akademiskt forum för kaukasusstudier i ÖresundsregionenDet samlar den stora kompetens om Kaukasus inom vitt skilda forskningsfält – t ex politisk utveckling, historia, ekonomi, religion, språk och etniska relationer – som finns vid olika institutioner i Öresundsregionen.

Kaukasus är ett högaktuellt område och vi noterar ett växande intresse för utvecklingen i Kaukasus. Centrum för  Kaukasusstudier inom Öresundsuniversitetet är en bas för utveckling av både undervisningssamarbete och även för olika typer av forskningsaktiviteter

Öresundsuniversitetet förenar fjorton universitet på bägge sidor om sundet metotalt 140 000 studenter och över 12 000 forskare. Inom Centrum för Kaukasusstudier vid Øresundsuniversitetet samarbetar f.n. forskare från: